VolumeRAD™ Dijital Tomosentez

Düşük dozda volümetrik görüntüler. Hemen şimdi, burada.
Düşük dozda volümetrik görüntüler. Hemen şimdi, burada.

VolumeRAD Dijital Tomosentez

  • VolumeRAD Metal Artefakt Azaltma

Çalışma şekli

Akciğer

Akciğer nodülü tespiti için VolumeRAD

Ortopedik

Ortopedik uygulamalar için VolumeRAD

İlgili Ürünler

* Standart radyografiye göre 4 mm ila 6 mm çapındaki nodüller için akciğer nodül hassasiyetinde 7,5 kat artış. Fibroz, amfizem, akciğer sıkışması, skarlaşma, ciddi akciğer hastalığı da dahil olmak üzere pulmoner nodüllerin görülmesini engelleyebilecek aktif akciğer veya plevral hastalığı olan hastalarda ve akciğerin içinde veya etrafında pulmoner nodüllerin görülmesini engelleyebilecek cisimler bulunan hastalarda aşağıdaki iddiaları destekleyen klinik kanıt bulunamamıştır. Cihazın etkinliği, nodül prevalansına ve türüne göre değişiklik gösterebilir.

 

[1] Fibroz, amfizem, akciğer sıkışması, skarlaşma, ciddi akciğer hastalığı da dahil olmak üzere pulmoner nodüllerin görülmesini engelleyebilecek aktif akciğer veya plevral hastalığı olan hastalarda ve akciğerin içinde veya etrafında pulmoner nodüllerin görülmesini engelleyebilecek cisimler bulunan hastalarda aşağıdaki iddiaları destekleyen klinik kanıt bulunamamıştır. Cihazın etkinliği, nodül prevalansına ve türüne göre değişiklik gösterebilir.

 

[2] Pulmoner nodül yönetimine ilişkin Fleischner Society ilkeleri temelinde ileri seviye görüntüleme için öneri olarak tanımlanmıştır. MacMahon, Heber ve ark. "Guidelines for Management of Small Pulmonary Nodules Detected on CT Scans: A Statement from the Fleischner Society." Radiology 237.2(2005):395-400.