Evreleme

Prostat kanseri tanısının hangi evrede konulduğunun sağ kalım oranı üzerinde büyük ölçüde etkisi vardır1 ve bu nedenle evreleme bakım yolunun önemli bir aşamasıdır. GE Healthcare, klinisyenlerin prostat kanserini evrelemesine yardımcı olacak çok sayıda çözüm sunar ve multidisipliner ekiplere tedavi planlaması için yönelik tanısal bilgiler sağlar.
Prostat kanseri tanısının hangi evrede konulduğunun sağ kalım oranı üzerinde büyük ölçüde etkisi vardır1 ve bu nedenle evreleme bakım yolunun önemli bir aşamasıdır. GE Healthcare, klinisyenlerin prostat kanserini evrelemesine yardımcı olacak çok sayıda çözüm sunar ve multidisipliner ekiplere tedavi planlaması için yönelik tanısal bilgiler sağlar.

Ürünler

1. Survival Rates for Prostate Cancer [İnternet]. Cancer.org. 2018 [alıntı tarihi 5 Kasım 2018]. Şuradan erişilebilir: https://www.cancer.org/cancer/prostate-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html#written_by