Erken Teşhis

Yaş, prostat kanserinin en büyük risk faktörlerinden biridir ve vakaların yüzde 85'i 65 yaş ve üstü hastalardan oluşmaktadır.1 Yaşa ek olarak, aile öyküsü ve genetik yatkınlık faktörlerinin genç erkeklerdeki prostat kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 40'ında etkisi olabilir.2,3
Prostat kanserinin erken teşhisi, kanseri daha erken bir evrede tespit etmeye yardımcı olarak hastaların ihtiyacı olan tedaviye erişmesini sağlayabilir. En yaygın prostat taraması türlerinden biri kandaki prostat spesifik antijeni değerlendiren bir PSA testidir, ancak bu testte yanlış negatif sonuçlar elde edilebileceği için her zaman güvenilir olmayabilir.4
Yaş, prostat kanserinin en büyük risk faktörlerinden biridir ve vakaların yüzde 85'i 65 yaş ve üstü hastalardan oluşmaktadır.1 Yaşa ek olarak, aile öyküsü ve genetik yatkınlık faktörlerinin genç erkeklerdeki prostat kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 40'ında etkisi olabilir.2,3
Prostat kanserinin erken teşhisi, kanseri daha erken bir evrede tespit etmeye yardımcı olarak hastaların ihtiyacı olan tedaviye erişmesini sağlayabilir. En yaygın prostat taraması türlerinden biri kandaki prostat spesifik antijeni değerlendiren bir PSA testidir, ancak bu testte yanlış negatif sonuçlar elde edilebileceği için her zaman güvenilir olmayabilir.4

Ürünler

1. Prostat kanseri için risk faktörleri. Nat Clin Pract Urol. 2009;6(2):87–95. Şuradan erişilebilir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19198622
2. Elo JP, Visakorpi T. Molecular genetics of prostate cancer. Ann Med. 2001;33(2):130–141. Şuradan erişilebilir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11327116
3. Carter BS ve ark. Mendelian inheritance of familial prostate cancer. Proc Natl Acad Sci USA. 1992;89(8):3367–3371. Şuradan erişilebilir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1565627
4. Should I have a PSA test? [İnternet]. nhs.uk. 2018 [alıntı tarihi 2 Kasım 2018]. Şuradan erişilebilir: https://www.nhs.uk/conditions/prostate-cancer/should-i-have-psa-test/