Tanı

Hastaların çoğu, klinisyene bir tanı koymada ve tanıyı doğrulamada yardımcı olmak amacıyla prostat biyopsisinden önce MR'a sevk edilmektedir.1 GE Healthcare, tüm ��üpheli tümörleri hassas bir şekilde görüntülemeye yardımcı olacak çok çeşitli ileri görüntüleme çözümleri sunar.
Hastaların çoğu, klinisyene bir tanı koymada ve tanıyı doğrulamada yardımcı olmak amacıyla prostat biyopsisinden önce MR'a sevk edilmektedir.1 GE Healthcare, tüm ��üpheli tümörleri hassas bir şekilde görüntülemeye yardımcı olacak çok çeşitli ileri görüntüleme çözümleri sunar.

Ürünler

1. Boulay-Coletta I. prostate cancer diagnosis and patient management [İnternet]. GE Healthcare; 2018 [alıntı tarihi 2 Kasım 2018]. Şuradan erişilebilir: -/media/80a21c4c6ece4506a03e3324b40b690a.pdf