Tedavi ve İzleme

Kanserli beyin veya merkezi sinir sistemi (CNS) tümörü olan kişilerde 5 yıllık sağ kalım oranı erkekler için yüzde 34 ve kadınlar için yüzde 36'dır.1 GE Healthcare teknolojisi, hastalığın ilerlemesinin veya tedaviye yanıtın görüntülenmesini ve analitik olarak izlenmesini iyileştirmeye yardımcı olur.2
Kanserli beyin veya merkezi sinir sistemi (CNS) tümörü olan kişilerde 5 yıllık sağ kalım oranı erkekler için yüzde 34 ve kadınlar için yüzde 36'dır.1 GE Healthcare teknolojisi, hastalığın ilerlemesinin veya tedaviye yanıtın görüntülenmesini ve analitik olarak izlenmesini iyileştirmeye yardımcı olur.2

Ürünler

1. https://www.cancer.net/cancer-types/brain-tumor/statistics
2. https://www.gehealthcare.com/en/products/advanced-visualization/all-applications/pet-vcar