Takip

GE Healthcare'ın bütünüyle entegre sistemleri, görüntü kalitesini ve kantitasyon doğruluğunu artırarak takip değerlendirmeleri sırasında anormal dokuların daha hassas bir şekilde tanımlanmasını sağlayabilir.1
GE Healthcare'ın bütünüyle entegre sistemleri, görüntü kalitesini ve kantitasyon doğruluğunu artırarak takip değerlendirmeleri sırasında anormal dokuların daha hassas bir şekilde tanımlanmasını sağlayabilir.1

Ürünler

1. https://www.gehealthcare.com/en/products/magnetic-resonance-imaging/3-0t/signa-pet-mre