Takip

Sürveyans görüntüleme sonuçları hakkında ortaya çıkan kanıtlar hasta ve görüntüleme özellikleri, tümör biyolojisi ve gen ekspresyonu profili de dahil olmak üzere ilave etmenlerin ve tedavi seçiminin, kişisel tedavi sonrası sürveyans görüntüleme rejimleri seçiminde dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.12
Sürveyans görüntüleme sonuçları hakkında ortaya çıkan kanıtlar hasta ve görüntüleme özellikleri, tümör biyolojisi ve gen ekspresyonu profili de dahil olmak üzere ilave etmenlerin ve tedavi seçiminin, kişisel tedavi sonrası sürveyans görüntüleme rejimleri seçiminde dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.12

Ürünler

12. Imaging Surveillance After Primary Breast Cancer Treatment. Diana L. Lam, Nehmat Houssami, Janie M. Lee. AJR:208, Mart 2017, Women's Imaging • Best Practices/Review