Xeleris 4 DR

Ölçülebilir sonuçlarla kararlarınızı bilinçli şekilde verin
Ölçülebilir sonuçlarla kararlarınızı bilinçli şekilde verin

Xeleris™ 4 DR, nükleer tıp alanında kanıtlanmış iş istasyonumuzun bir sonraki neslidir. Xeleris, geçmişte verimliliği artırmak için size erişilebilir, kullanımı kolay araçlar sağlayan mobilize edilmiş özellikler sunarak alana öncülük etmiştir. Sağladığınız rehberlik sayesinde çeşitli tedavi alanlarında özelleştirilebilir, kolay okunur raporlar halinde mutlak kantifikasyon kesinliği sunan yeni Q.Volumetrix MI gibi modern, kantitatif nükleer tıp uygulamaları sunmak için Xeleris 4 DR'yi tasarladık.
KANTİTASYON

Nükleer tıpta öncü mutlak kantitasyon

Q.Volumetrix MI

Çalışma yönteminizle uyumlu kantitasyon

Q. LUNG

Sonunda pulmoner embolizme karşı bir çözüm

Tüm sonuçlar arasından en iyisi

Akciğer fonksiyonunun geleceğini planlayın

Fark yaratan sonuçlar

Q. BRAIN

Nörodejeneratif bakım güvencesi

ALCYONE CFR

Kalple ilgili durumlar artık ölçümlerin ötesinde değil

DaTQUANT

Beyin fonksiyonunu net bir şekilde gösterin

DOZİMETRİ ARAÇ KİTİ

Doğru ölçümlerle radyoizotop tedavisini planlayın ve takip edin

EK UYGULAMALAR

Geniş bir uygulama yelpazesindeki klinik olanakları keşfedin

ARTAN ERİŞİM

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman ve istediğiniz şekilde erişin

ALTYAPI

Nükleer tıp deneyiminizi üst seviyeye taşıyın

ÖZET

Gerçek keşif için bir nükleer tıp iş istasyonu

İlgili Ürünler

  • 1Klinik uygulamada, Evolution seçeneklerinin1a (Evolution for Bone, Evolution for Cardiac, Evolution for Bone Planar) ve Evolution Araç Kitinin1b klinik merkez tarafından benimsenen protokole bağlı olarak belirli bir klinik göreve ilişkin tanısal görüntü kalitesi elde etmek üzere uygun doz ve tarama süresi azaltımını belirlemek için bir Nükleer Tıp doktoruna, fizik uzmanına ve/veya uygulama uzmanına danışıldıktan sonra kullanılması önerilir.
  • 1aEvolution Seçenekleri - Evolution'ın iddiaları, varsayılan fabrika protokolleri kullanılan sayım istatistikleri simülasyonunun yanı sıra kantitatif ve kalitatif görüntülerin karşılaştırılmasının ardından 99mTc'ye dayalı radyo-izleyicilerin antropomorfik fantom veya gerçekçi NCAT – SIMSET fantomunda LEHR kolimatörü ile görüntülenmesi ile desteklenmektedir.
  • 1b Evolution Araç Kiti - Evolution Araç Kitinin iddiaları, çeşitli radyo-izleyicilere ve kolimatörlere dayalı lezyon simülasyon fantomu görüntüleri kullanılan tam sayım istatistikleri simülasyonunun yanı sıra Evolution Araç Kiti ile yeniden yapılandırılan SPECT görüntü kalitesinin eşdeğer klinik bilgiler sağladığı ancak FBP/OSEM ile yeniden yapılandırılan görüntülere kıyasla daha iyi bir sinyal-parazit, kontrast ve lezyon çözünürlüğüne sahip olduğu gösterilerek desteklenmektedir.
  • 2SmartReport ve ImageRegistry, Syntermed, Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır.
  • 3Case Exchange, GE Health Cloud gerektirdiği için tüm pazarlarda sunulmayabilir.
  • 4Windows ve BitLocker, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.