NM/CT 850

Her SPECT'e BT perspektifi ekleyin

Her SPECT'e BT perspektifi ekleyin


NM/CT 850, en erişilebilir SPECT/BT sistemimizdir. SPECT görüntülemede özellikle lokalizasyon ve atenüasyon düzeltmesi için ihtiyacınız olan tüm önemli anatomik bilgi katmanını sağlamak üzere 800 Serisinin SPECT görüntü kalitesi ve verimlilik geliştirmelerini temel BT teknolojisi ile birleştirir. Tüm 800 Serisi SPECT/BT sistemlerimiz arasında en az yer kaplayan sistemdir ve tanısal BT teknolojisine kolay bir yükseltme yolu sağlar. NM/CT 850 ile, her SPECT görüntüsünün değerli BT perspektifine sahip olmasını sağlamak için yüksek kaliteli bir BT'ye alan ayırmanız gerekmez.
TEKNOLOJİ

Bilgilendirmek için tasarlandı

Yeni 800 Serisi SPECT/BT sistemlerimizin tamamında, nükleer tıp alanına değer katan bir dizi SPECT teknolojisi geliştirmeleri ile 600 Serisinin başarısı temel alınmıştır. Tümüyle yeni SmartConsole'a ek olarak, hassasiyeti artırmak ve tarama sürelerinin veya enjekte edilen dozun azaltılmasını sağlamak için SPECT Step & Shoot Kesintisiz tarama modu veya Planar Clarity 2D işleme ile birleştirilebilen yeni bir LEHRS (Düşük Enerji Yüksek Çözünürlük ve Hassasiyet) kolimatörü de bu iyileştirmelere dahildir1. SwiftScan Planar ve SwiftScan SPECT olarak adlandırılır. NM/CT 850, nükleer tıbbın yaşadığı en büyük zorluklardan bazılarını alt etmek için tasarlanmış Elite NXT dedektörlerini de içerir.

Günümüzde mevcut olan BT teknoloji yelpazesi sayesinde, SPECT görüntüleriniz için anatomik bilgilerin avantajlarından yararlanmak üzere güçlü bir tanısal BT'ye sahip olmanız gerekmez. NM/CT 850, nükleer tıp hibrit görüntülemede lokalizasyon ve atenüasyon düzeltmesi için spesifik olarak ihtiyaç duyulan düşük dozlu taramayı sağlamak üzere uyarlanmış Revolution™ ACT BT sistemini içerir. Daha önceleri yalnızca ileri teknoloji tanısal BT sistemleriyle sınırlı olan, görüntü kalitesini artırıcı teknolojilerin çoğunu bünyesinde barındıran sekiz kesitli bir BT sistemidir. 16 sıra dedektörlü BT'nin ilave maliyeti ve yerleşim alanı gereklilikleri olmaksızın gelişmiş SPECT/BT incelemelerini sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz temel BT teknolojilerine sahip daha kompakt bir sistemdir.
VERİMLİLİK

SmartConsole ile tümüyle dijital bir iş akışına geçiş yapın

SmartConsole ile tanışın. SmartConsole hibrit görüntüleme için yepyeni bir verimlilik merkezidir. SPECT/BT rekonstrüksiyonunu otomatikleştirerek, kompleks hibrit ve kantitatif protokoller için iş akışını sadeleştirir ve teknisyenlerin sonuçları doğrudan tarayıcı konsoldan incelemesine olanak sağlar. Hekimlerin taramaları uzaktan, kendi mobil cihazlarından incelemesine olanak sağlar. LAN veya WAN üzerinden istedikleri zaman, istedikleri yerde işlem ayarlarını değiştirebilir veya çalışma sürecini başlatabilirler*. Bu, taramalar sırasında daha iyi işbirliği ve tamamlandığında taramaları inceleme açısından daha iyi erişilebilirlik anlamına gelir.

SmartConsole verimlilikte gözle görülür bir artış sağlar. Artık hekimler, girdilerini uzaktan ve dijital olarak sağlayabilir. Örneğin, hekimler tüm vücut kemik taramasını doğrudan tabletlerinde veya başka mobil cihazlarında gözden geçirebilir ve ihtiyaç duydukları tarama aralığı sınırlarını istedikleri yerden tanımlayabilir. Dijital bir iş akışına geçiş ile kazanılan zaman, incelemelerin tahmin edilebilir bir zaman aralığında tamamlanmasına yardımcı olur.

*Minimum hardware and software requirements apply.*Minimum donanım ve yazılım gereklilikleri geçerlidir.

Tüm moleküler görüntüleriniz için tek bir yuva

SmartConsole, çalışmaları DICOM PET formatında dışa aktarmak suretiyle, SPECT/BT füzyonu desteklenmese dahi, operatör müdahalesine gerek kalmadan incelemeleri doğrudan PACS veya önceden tanımlanmış başka bir DICOM hedefine aktararak gelişmiş prosedürleri daha erişilebilir hale getirir. Şimdi, herhangi bir PET DICOM uyumlu iş istasyonunda veya PACS üzerinde kantitatif SPECT sonuçları ve SPECT SUV (Standart Alım Değeri) sağlamak için PET DICOM formatında ilave bir veri seti oluşturup gönderebilirsiniz. Sonuç olarak, sevk eden hekimler, orijinal SPECT/BT görüntülerine ilave bilgi olarak PET/BT'den bekledikleri bilgi kalitesiyle SPECT/BT incelemelerini gözden geçirebilir ve değerlendirebilir. Bunların hepsi, nükleer tıbbın rolünü büyütme ve güçlendirme vizyonumuzun bir parçasıdır.
ÖZELLİK

Başka bir tanı üzerinden tanı bilgisi

NM/CT 850, 800 Serisi SPECT geliştirmelerini Revolution ACT'nin ince kesitli performansı ile birleştirerek, bir tanı üzerinde başka bir tanı koymanıza olanak sağlar. SPECT-only görüntülere göre SPECT/BT'nin üstün özgünlüğü ve hassasiyeti sayesinde görüntülerinize olan güveni artırabilirsiniz. Ek olarak, SmartConsole ve Xeleris™ bu protokolleri gerçekleştirmek için gerekli olan kaynakları azaltarak daha fazla gelişmiş hibrid ve kantitatif protokolü rutin düzende kullanılabilir hale getirir. SPECT/BT'nin tüm klinik değeri küçük bir paketin içinde. Gelecekte bağımsız tanısal BT özellikleri ekleme potansiyeli ile birlikte hastalığı mükemmel bir şekilde daha erken tespit etme kabiliyeti.

Her şeyi bir araya getirmenin daha basit bir yolu
Q. Volumetrix MI, SUV ölçümlerini doğrudan hacim görüntüleyiciyle entegre eden bir Xeleris 4 DR uygulamasıdır. İki ayrı uygulama arasında gidip gelmek yerine görüntüyü ve SUV'yi aynı anda görmenize olanak tanır. Ardından SmartConsole, kantitatif SPECT/BT çalışmalarınızın doğrudan PACS veya önceden tanımlanmış başka bir DICOM hedefine otomatik olarak aktarılmasını sağlar. Kaynak tasarrufu sağlayan bu iyileştirmeler, programınızı bozmadan bu gelişmiş protokolleri gerçekleştirmek üzere sunduğunuz hizmetleri genişletmenize olanak sağlar.

Görüntülemedeki en son trendlerden haberdar olun
NM/CT 850, sevk eden hekimlere cerrahi planlama ve tedavi planlamasında ortaya çıkan eğilimler dahil çeşitli hizmetler sunmanıza olanak sağlar. Akciğer kanseri hastasının mevcut akciğer kapasitesini hesaplama ve ameliyat sonrası akciğer kapasitesini doğru bir şekilde tahmin etme gibi hizmetler sunar. Cerrahlara sentinel nod diseksiyonları sırasında etkilenen nodları tespit edip ortadan kaldırmaları için bir yol haritası da sunar. Ek olarak Revolution ACT, sevk eden hekimlerin her bir SPECT/BT incelemede görmek istediği doz azaltma teknolojisine de sahiptir.
GELECEĞE HAZIR

Siz hazır olduğunuzda gelecek için hazır olan bir sistem

NM/CT 850, 800 Serisi nükleer tıp sistemleri ailesinin geri kalanıyla aynı modüler tasarımı paylaşır. Hepsi ortak bir kullanıcı arayüzünü ve kolimatörleri paylaşır. Bu durum, başka bir 800 Serisi sisteme yükseltme yapılmasını ve genel varlıklarınıza başka bir sistemin eklenmesini hem operasyonel hem de finansal olarak daha kolay hale getirir.

Modüler tasarımı, halihazırda veya gelecekte SwiftScan Planar ve SwiftScan SPECT gibi SPECT geliştirmelerini satın alma imkanını size sağlar. Ayrıca, NM/CT 850 küçük odalara yerleştirilmesini kolaylaştıran küçük bir zemin kaplama alanına sahiptir. Ayrıca, kurumunuzun gelecekte ihtiyaç duyması durumunda, NM/CT 860 bağımsız tanısal BT özelliğine kolaylıkla yükseltilebilir.
KANTİTATİF UYGULAMALAR

Kararlarınızın doğruluğunu ölçülebilir sonuçlarla teyit edin

Xeleris iş istasyonu bir Nükleer Tıp, PET, NT/BT ve PET/BT işleme, analiz ve inceleme sistemidir. Rutin klinik kullanımda en son SPECT kantitatif uygulamalarından faydalanacak şekilde tasarlanmış olup iş akışını hızlandırır ve tanısal güveni artırır. En karmaşık klinik sunumları çözmeye yardımcı olacak GE Healthcare Cloud potansiyeline ve gelişmiş uygulamalara imkan sağlayarak dijital sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını da aralar.
ÖZET

Gerçek keşif için bir SPECT/BT sistemi

Moleküler görüntüleme, diğer görüntüleme teknolojilerinden farklıdır, çünkü gerçek bir keşif arayışına olanak sağlar. Zihnimizin derinlerinde var olan bir hissiyatı anlamanın yeni yöntemini sunan bir keşiftir. Gördüklerinizin doğruluğuna ve hastalığı daha erken tespit etme yeteneğinize duyduğunuz güveni pekiştirir. Nükleer tıbbın sağlık topluluğuna kattığı değeri pekiştiren de bu tıbbi güvendir.

SPECT/BT teknolojisinin kattığı klinik değeri arttırmaya devam etmek için, tıpkı teknolojiyi yapan insanlarda olduğu gibi onu kullanan insanların da bu konuda bağlılık göstermesi gerekir. Sizler de bizim gibi, hizmet ettiğiniz hastalar için gerçek keşfi daha erişilebilir kılmaya kararlısınız. İşte bu nedenle, karşılaştığınız finansal ve operasyonel zorlukların neler olduğunu daha iyi anlayabilmek için sizinle ortaklık kurduk. NM/CT 850'yi yaratmamızın nedeni de bu zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olmaktır, böylece gerçek keşfi sürdürmeye devam edebilirsiniz.

İlgili Ürünler

  • 1Step & Shoot tarama modu (SPECT için) içeren/Clarity 2D (Düzlemsel için) içermeyen LEHR kolimatörü ile karşılaştırılmıştır. Kemik tarama protokolü, Evolution işlemesi (SPECT için) ve model gözlemci kullanılan fantom testinde gösterildiği üzere. Model gözlemci sonuçları her zaman insanların okuduğu sonuçlarla aynı olmayabileceği için gerçek zaman/doz azaltımı klinik işlem, hasta boyutu, anatomik konum ve klinik uygulamaya bağlıdır. Yapılacak klinik işleme uygun tarama süresini/dozunu radyolog belirlemelidir.
  • 2 Klinik uygulamada, Evolution opsiyonları2a (Evolution for Bone, Evolution for Cardiac, Evolution for Bone Planar) ile Evolution Araç Kitinin2b, klinik merkezin benimsediği protokole bağlı olarak belirli bir klinik işlemde tanısal görüntü kalitesi elde etmek amacıyla, doz ve tarama süresinin uygun şekilde azaltılması için Nükleer Tıp hekimi, fizik uzmanı ve/veya uygulama uzmanı konsültasyonunu takiben kullanılması önerilir.
  • 2a Evolution Opsiyonları - Evolution iddiaları varsayılan fabrika protokolleri kullanılarak yapılan sayım istatistiği simülasyonları ve antropomorfik fantom veya gerçekçi NCAT - SIMSET fantom üzerinde LEHR kolimatörlü 99mTc tabanlı radyo izleyicilerin görüntülenmesini takiben nicel ve nitel görüntü karşılaştırması ile desteklenmektedir.
  • 2b Evolution Araç Kiti - Evolution Araç Kiti iddiaları farklı radyo izleyicileri ve kolimatörlere dayanan lezyon simülasyon fantom görüntüleri kullanılarak yapılan tam sayım istatistik simülasyonu ve Evolution Araç Kiti ile yeniden yapılandırılan SPECT görüntü kalitesinin denk klinik bilgi sağladığı ancak FBP/OSEM ile yeniden yapılandırılan görüntülere göre daha iyi sinyal-gürültü oranına, kontrast ve lezyon çözünürlüğüne sahip olduğu gösterilerek desteklenmektedir.
  • 3 Model gözlemci kullanılan fantom testinde gösterildiği üzere. SPECT için, LEHR Kolimatörün ve SPECT Step and Shoot çekiminin kullanımı ile kıyaslanmıştır. Planar için, Clarity 2D olmadan LEHR kullanımı ile kıyaslanmıştır.