Büyüme için ölçeklenebilirliğe sahip inovasyon
Büyüme için ölçeklenebilirliğe sahip inovasyon

SPECT'in fizyolojik ve metabolik değişimi ortaya çıkarma özelliği, hastaları tanılamak ve tedavi etmek için size eşsiz bir araç sağlar. Nükleer tıpta gerçek keşfi mümkün kılan ve normalde görünmez olanı görünür kılan özellik budur. İlk nükleer tıp kameranızı almanız veya yükselen hasta hacminizden kaynaklanan fazla iş yüküyle başa çıkmak için birine ihtiyacınız olması fark etmeksizin, yalnızca SPECT'ten oluşan sistemimiz daha düşük bir başlangıç yatırımıyla uygulamanızla birlikte gelişmek üzere tasarlanmıştır.

Faydaları

İlgili Ürünler

  • 1 Step & Shoot tarama modu (SPECT için) içeren/Clarity 2D (Düzlemsel için) içermeyen LEHR kolimatörü ile karşılaştırılmıştır. Kemik tarama protokolü, Evolution işlemesi (SPECT için) ve model gözlemci kullanılan fantom testinde gösterildiği üzere. Model gözlemci sonuçları her zaman insanların okuduğu sonuçlarla aynı olmayabileceği için gerçek zaman/doz azaltımı klinik işlem, hasta boyutu, anatomik konum ve klinik uygulamaya bağlıdır. Yapılacak klinik işleme uygun tarama süresini/dozunu radyolog belirlemelidir.
  • 2 Klinik uygulamada, Evolution opsiyonları2a (Evolution for Bone, Evolution for Cardiac, Evolution for Bone Planar) ile Evolution Araç Kitinin2b, klinik merkezin benimsediği protokole bağlı olarak belirli bir klinik işlemde tanısal görüntü kalitesi elde etmek amacıyla, doz ve tarama süresinin uygun şekilde azaltılması için Nükleer Tıp hekimi, fizik uzmanı ve/veya uygulama uzmanı konsültasyonunu takiben kullanılması önerilir.
  • 2a Evolution Opsiyonları - Evolution iddiaları varsayılan fabrika protokolleri kullanılarak yapılan sayım istatistiği simülasyonları ve antropomorfik fantom veya gerçekçi NCAT - SIMSET fantom üzerinde LEHR kolimatörlü 99mTc tabanlı radyo izleyicilerin görüntülenmesini takiben nicel ve nitel görüntü karşılaştırması ile desteklenmektedir.
  • 2b Evolution Araç Kiti - Evolution Araç Kiti iddiaları farklı radyo izleyicileri ve kolimatörlere dayanan lezyon simülasyon fantom görüntüleri kullanılarak yapılan tam sayım istatistik simülasyonu ve Evolution Araç Kiti ile yeniden yapılandırılan SPECT görüntü kalitesinin denk klinik bilgi sağladığı ancak FBP/OSEM ile yeniden yapılandırılan görüntülere göre daha iyi sinyal-gürültü oranına, kontrast ve lezyon çözünürlüğüne sahip olduğu gösterilerek desteklenmektedir.
  • 3 Model gözlemci kullanılan fantom testinde gösterildiği üzere. SPECT için, LEHR Kolimatörün ve SPECT Step and Shoot çekiminin kullanımı ile kıyaslanmıştır. Planar için, Clarity 2D olmadan LEHR kullanımı ile kıyaslanmıştır.