Valve ASSIST 2

Valve ASSIST 2: Karmaşık yapısal kalp prosedürlerinin basitleştirilmesi.
Valve ASSIST 2: Karmaşık yapısal kalp prosedürlerinin basitleştirilmesi.

Yapısal kalp prosedürleri gelişmektedir ve valf teknolojisi ilerledikçe bu prosedürlerin, cerrahi uygulanamayan yaşlı hastalarda bile son derece etkili olduğu kanıtlanmıştır. Valve ASSIST 2 çözümü, planlama aşamasını basitleştirmenize yardımcı olarak kapağın boyutlarını belirlemenize ve erişim yolunu kolayca ve doğrulukla seçmenize olanak sağlar. 1 Ayrıca Kalsifikasyon Görüntülemeyi Geliştirme özelliği, hareketsiz organları sanal olarak çıkarır. İşaretler olarak kullanılan kontrast uygulanmış hareketli nesneleri daha iyi görmenizi sağlayan bu özellik, kapağı doğru ve etkili şekilde konumlandırmanıza yardımcı olur ve kontrast madde miktarının %78'e varan bir oranda azaltılmasını sağlar. 2 Ayrıca, nefropatileri azaltır ve düşük riskli hastalara erişimi arttırır. Valve ASSIST 2, Yapısal Kalp prosedürleri alanındaki faaliyetlerinizi güven içinde genişletmenize olanak tanır. Esasen, prosedürlerin başarısının artmasını (kapak boyutu ölçümünün doğruluğu sayesinde), hatalı kapak konumlandırmasının ve yapay kapak kaynaklı yetersizliklerin neden olduğu komplikasyon risklerinin azalmasını sağlar, aynı zamanda prosedür süresini %28'e varan bir oranda kısaltır. 2

Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu İçin Valve ASSIST 2

Sol Atriyal Apendaj Kapama için Valve ASSIST 2

Klinik vakalar ve yayınlar

İlgili Ürünler

1. Valve ASSIST 2 çözümü TAVI Analysis, HeartVision 2'yi içerir ve Volume Viewer, Volume Viewer Innova ile AW iş istasyonu gerektirir. Bu uygulamalar ayrı olarak satılır.

2. Novel Integrated 3D Multi-Detector Computed Tomography and Fluoroscopy Fusion for Left Atrial Appendage Occlusion Procedures - Yayım: JACC, Cilt 68, Sayı 18_S, Kasım 2016 https://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=2576729

3. Valve ASSIST 2'ye ultrason görüntüleme dahil edilmemiştir.