Innova IGS 530

Innova™ IGS 530, kardiyovasküler ve girişimsel görüntüleme için ideal panel boyutuna (30 x 30) sahip görüntü yönlendirmeli sistemdir.
Innova™ IGS 530, kardiyovasküler ve girişimsel görüntüleme için ideal panel boyutuna (30 x 30) sahip görüntü yönlendirmeli sistemdir.

Innova IGS 530

Güçlü olduğu kadar esnek

Innova IGS 530, çok yönlü 31 x 31 cm (12,2 inç) kare düz panel dijital dedektörüyle nörolojikten periferik tetkiklere çeşitli girişimsel vasküler prosedürleri desteklemek için tasarlanmış çok amaçlı, zemine monte bir sistemdir. Koroner anjiyografi için gereken dik angülasyonlara yönelik beceriye sahiptir. Innova IGS 530, dozu mümkün olduğunca düşük tutmanıza yardım ederken ihtiyacınız olan görüntü netliğini sağlamak için en baştan tasarlanmıştır. Sisteminiz2 için dörde kadar otomatik ekspojür tercihinden seçim yapmaya yönelik araçları sağlayan Doz Kişiselleştirme1 gibi özellikleri içerir. Ayrıca herhangi bir klinik protokoldeki söz konusu tercihlerin tümünü değiştirerek çok prosedürlü, çok kullanıcılı özelleştirme sağlayabilir ve bilgiye dayalı kararları destekleyebilirsiniz3. GE'nin yeni nesil gelişmiş girişimsel görüntüleme yazılımı çözümleri ASSIST sayesinde klinik çok yönlülüğünüzü genişletebilir ve giderek daha karmaşık prosedürleri daha yüksek hassasiyet ve doz verimliliği ile başarıyla planlayabilir, yönlendirebilir ve değerlendirebilirsiniz.

Avantajlar

  • Klinik çok yönlülük için orta boyutta panel

  • Yüksek Detective Quantum Efficiency (DQE) ile üstün görüntü kalitesi

  • Tasarım gereği düşük doz

  • Basit, merkezi, otomatik kontroller

  • Hepsi bir arada büyük ekran monitör

ASSIST

Ürünler

Klinik kullanımda doz düşürme teknikleri uygulanmasının sonuçları klinik işlem, hasta boyutu, anatomik lokasyon ve klinik uygulamaya bağlı olarak değişecektir. Her bir spesifik klinik işlem için uygun ayarların gerektiğinde bir fizikçinin yardım edeceği Girişimsel radyolog tarafından belirlenmesi gerekmektedir. 

1. Seçenek
2. Şu ülkeler hariçtir: Bu listenin 3 tercih ile sınırlı olduğu Almanya, İsviçre, Avusturya ve Yeni Zelanda
3. Ekipmanınızın servisinden sorumlu kuruluşunuzdan talep ederek
4. Needle ASSIST çözümü; TrackVision 2, stereo 3D içerir ve Volume Viewer, Volume Viewer Interventional ile AW Workstation gerektirir. Bu uygulamalar ayrı olarak satılır.
5. Vessel ASSIST çözümü; Vision 2, VessellQ Xpress, Autobone Xpress'i içerir ve Volume Viewer, Volume Viewer lnterventional ile AW Workstation gerektirir. Bu uygulamalar ayrı olarak satılır.
6. InnovaBreeze ayrı satılır