Imaging Insights

GE Healthcare'ın Edison platformu üzerinde geliştirilen ve GE Healthcare'ın Edison Uygulamalarından biri olan Görüntüleme İçgörüleri, makinelerden ve Radyoloji Bilgi Sistemi'nden (RIS) elde edilen verileri birleştirerek tıbbi görüntüleme modaliteleri (MR, BT, mamografi, ultrason vb.)* ile çok sayıda satıcı için kapsamlı, eyleme dönüştürülebilir içgörüler sağlar.

GE Healthcare'ın Edison platformu üzerinde geliştirilen ve GE Healthcare'ın Edison Uygulamalarından biri olan Görüntüleme İçgörüleri, makinelerden ve Radyoloji Bilgi Sistemi'nden (RIS) elde edilen verileri birleştirerek tıbbi görüntüleme modaliteleri (MR, BT, mamografi, ultrason vb.)* ile çok sayıda satıcı için kapsamlı, eyleme dönüştürülebilir içgörüler sağlar.


Tanısal radyoloji performansına parlak bir ışık tutun

Daha iyi veri görünürlüğü, entegrasyon ve analiz, radyoloji ekiplerinin iş akışını optimize etmesine, performansı artırmasına ve daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olur. Eyleme dönüştürülebilir içgörü veya bilgi olmadan, görüntüleme döngüsünü baştan sona optimize etmek, departmanlar ve tesisler arasında standartlaştırılmış tedavi eksikliği de dahil birçok zorluğa neden olabilecek karmaşık bir iştir.

Diğer Zorluklar:

  • İyileştirme fırsatları konusunda içgörü eksikliği
  • Standart altı planlama, iş akışı yönetimi ve artan iş yığını
  • Performansı eğitim ihtiyaçları ile ilişkilendirememe
  • Kuruluş genelinde standartlaştırılmış tedavi eksikliği
  • Yetersiz varlık kullanımı

Imaging Insights, çıktıları iyileştirmeye yardımcı olmak için bilgiye dayalı kararlar almanıza olanak tanır.

Düzenli olarak güncelleme yapan ve birden çok veri kaynağını tek bir konsolide görünümde ilişkilendiren Imaging Insights, tıbbi görüntüleme departmanlarının iyi bilgilendirilmesini sağlayarak operasyonel verimliliği optimize etmelerine, iş akışını iyileştirmelerine, klinik mükemmeliyete ve finansal büyümeye odaklanmalarına olanak tanır.
  • Verimliliği ve karar verme sürecini yönlendiren operasyonel etkinlikler

  • Uyumluluk yönergelerini sağlamak için klinik mükemmellik

  • Daha fazla hasta ve sevk alarak finansal büyümeyi artırın

Ürün avantajları

Imaging Insights: İyileştirilmiş görünürlüğe yönelik veri zekası. Gelişmiş operasyonel takip için güçlü veri yönetimi. Uygulanabilir içgörüler. Daha iyi çıktılar.

Destek

Kendimizi müşteri başarısına adadık

Imaging Insights'ı eksiksiz olarak kullanmanıza yardımcı olmak için, Müşteri Başarı programımızda, Imaging Insight’ın benimsenmesine yardımcı olmak üzere ekibinizle sık sık iletişim kurması için özel bir Müşteri Başarı Yöneticisi atanır. Bu desteğe vizyon, yönetişim mekanizmaları ve KPI'ları tanımlamanın yanı sıra eylemler ve sonraki adımlara yönelik öneriler dahildir.

Imaging Insights sonrası Radiomed MR performans artışı**

Kullanıcı görüşleri

"Imaging Insights allows me to spend time using real data to make decisions, instead of spending my time obtaining and analyzing potentially unreliable data on my own." – Ashley Clary, MHA, FACHE
Ashley Clary, MHA, FACHEAssistant Vice President of the Radiology Service LineOschner Health System
Dr. Christopher Ahlers Radiologist and Managing PartnerRadio Med

Görüntüleme departmanınıza daha fazla görünürlük kazandırın

Yardımcı materyaller

Imaging Insights broşürü

İndir

Imaging Insights ürün kataloğu

İndir

Imaging Insights MR Signa Pulse Makalesi

İndir

Imaging Insights Radyoloji Operasyonları Modülü Satış Dokümanı

İndir

Imaging Insights interaktif kılavuzu ve materyalleri

MR ve BT için ticari olarak kullanılabilir.

** Radiomed kullanıcı görüşü, https://www.youtube.com/watch?v=QGOsiBbRaUE

*** Belirli inceleme türleri için.

**** Bir kullanıcıya dayalı tahmin. GE Healthcare, tüm kullanıcılar için aynı sonucu garanti edemez.