IDEAL, taramanın zor olduğu anatomilerde bile sağlam, homojen yağ/su ayrımı sağlar.
IDEAL, taramanın zor olduğu anatomilerde bile sağlam, homojen yağ/su ayrımı sağlar.

IDEAL

MR görüntülemede manyetik duyarlılık etkisi, özellikle zorlu anatomilerde patolojiyi engelleyebilir veya taklit edebilir. IDEAL, taramanın zor olduğu anatomilerde bile sağlam, homojen yağ/su ayrımı sağlar. Tek bir çekimden yalnızca su, yalnızca yağ, faz içi ve faz dışı olmak üzere dört farklı kontrast oluşturur. Sağlam, homojen yağ baskılama ve ek doku bilgileri, daha güvenli tanılara yardımcı olur ve ayrı bir yağ doygunluğu taramasına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Nörolojik MRG
IDEAL; omurga, yörüngeler, kafatası tabanı ve boyun gibi taranması zor anatomilerin görüntülerindeki kimyasal geçiş artefaktlarını azaltır.

MSK MRG
IDEAL; görüntülerin bütünlüğünün korunmasına ve aynı zamanda yüksek manyetik hassasiyete sahip alanlarda da yağların baskılanmasına yardımcı olur.

Vücut MRG
IDEAL; daha güvenli tanıya yardımcı olmak için sağlam, tutarlı bir yağ/su ayrımı ve yağ varlığı, yağ dağılımı gibi ek doku bilgileri sunar.

"IDEAL yağ-su ayrımı, kas-iskelet sistemi MRG'sinde daha önce yapamadığımız şeyleri gerçekten yapabilmenizi sağlıyor (...) ve boyun ve servikal omurgadaki görüntüleme kapasitemizde gerçekten devrim yarattı."

Gary Gold, MD
Stanford University

Klinik ve Finansal Belgeler

SIGNA Pulse of MR