Healthcare Digital

GE Healthcare Kurumsal Görüntüleme Çözümleri, sağlık hizmetleri sistemi ve hastanın tedavisine giden aşamada eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlayarak klinik, operasyonel ve finansal sonuçları iyileştirir
GE Healthcare Kurumsal Görüntüleme Çözümleri, sağlık hizmetleri sistemi ve hastanın tedavisine giden aşamada eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlayarak klinik, operasyonel ve finansal sonuçları iyileştirir

GE Healthcare Dijital Çözümleri Hakkında

Açık Arayüz Taahhüdü

Birlikte Çalışabilirlik Uygunluk Beyanları

  1. DICOM, National Electrical Manufacturers Association'ın dijital tıbbi bilgi iletimine ilişkin standart yayınlarına yönelik tescilli ticari markasıdır.
  2. IHE, IHE International şirketinin tescilli ticari markasıdır
  3. HL7, Health Level Seven International'ın tescilli ticari markasıdır ve kullanımı, HL7'nin onayını teşkil etmez.