Avantajlar ve Riskler

Radyasyon kullanan görüntüleme prosedürleri dahil olmak üzere neredeyse tüm tıbbi prosedürlerde ilişkili riskler bulunmaktadır.
Radyasyon kullanan görüntüleme prosedürleri dahil olmak üzere neredeyse tüm tıbbi prosedürlerde ilişkili riskler bulunmaktadır.

Tıbbi Görüntülemede radyasyonun avantajları vardır

Tıbbi görüntülemenin gücünü gösteren kısa bir anlık görüntü için şu bulguları göz önünde bulundurun: 

  • Meme kanseri taramasında mamografi kullanımı; ölüm oranlarının azalmasını, hayatta kalma oranının artmasını ve daha iyi tedavi seçeneklerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.1 
  • Göğüs ağrısı yaşayan hastalarda kalp damarlarını incelemek için koroner BT anjiyografisi gerçekleştirme, yüksek doğrulukla tedavi kararlarını yönlendirmeye yardımcı olur ve maliyetli invazif prosedürleri engeller.2 

1. American Cancer Society, Cancer Facts & Figures 2008, Atlanta: American Cancer Society; 2008
2. Budoff MJ, Dowe D, Jollis JG ve ark. Diagnostic performance of 64-multidetector row coronary computed tomographic angiography for evaluation of coronary artery stenosis in individuals without known coronary artery disease: results from the prospective multicenter ACCURACY (Assessment by Coronary Computed Tomographic Angiography of Individuals Undergoing Invasive Coronary Angiography) trial. J Am Coll Cardiol. 2008; 52:1724-1732.

Riskler

Ekspojür Konusu