Revolution HD

Kusursuz netlik ile daha iyi bir inceleme.
Kusursuz netlik ile daha iyi bir inceleme.

Üstün netlikten gelen güven

Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi, görüntü zinciri boyunca yenilik yapılmasını gerektirir. Revolution™ HD, görüntü netliği için yeni ölçütler belirleyen teknolojiler ve özellikler sayesinde çok çeşitli klinik uygulamalar için tanısal güven sağlar.

Ultra düşük dozda yüksek kaliteli bakımın öncüsü

Siz ve hastalarınız daha düşük doz istemeye devam ediyorsunuz ancak tanısal görüntü kalitesinden de vazgeçmek istemiyorsunuz. Revolution HD, bu hedeflere ulaşmanızı sağlayan ASiR™, ASiR-V™ ve Veo™ gibi çığır açan iteratif rekonstrüksiyon teknolojileri sunar1.

Artırılmış klinik esneklik

Revolution HD, sınıfının en iyisi kardiyak ve spektral görüntüleme dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Yerleşik Smart Teknolojileri ile bir araya getirilen bu ileri uygulamalar sayesinde tarayıcı her gün, her tetkikte daha fazla tanısal güven sağlamanıza olanak tanır.

Faydaları

Teknoloji

Görüntü Galerisi

GSI Eğitim Merkezi

İlgili Ürünler

1. Klinik uygulamada ASiR, ASiR-V ve Veo kullanımı klinik göreve, hasta bedenine, anatomik konuma ve klinik uygulamaya bağlı olarak BT hasta dozunu azaltabilir. Uygulanacak klinik işlemde tanısal görüntü kalitesi elde etmek için uygun dozu belirlemek üzere bir radyolog ve hekimle konsültasyon yapılmalıdır.
2. %0 MTF kullanılarak hesaplanmıştır
3. Kardiyak fantom testinde gösterildiği üzere
4. Discovery™ CT750 HD kardiyak yarı tarama uzamsal çözünürlüğü ile www.impactscan.org adresinden ulaşılabilen "Advanced CT Scanners for Coronary Angiography" (Koroner Anjiyografi için Gelişmiş CT Tarayıcılar), ImPACT Raporu CEP10043, Mart, 2010 verileri karşılaştırılarak elde edilen dahili test verilerine dayalıdır