Centricity™ Services

Hizmetlerimiz kullanım özelliklerini artırarak, performansı iyileştirerek ve çözümün yatırım getirisini optimize ederek verimlilik ve tedaviyi buluşturmak üzere tasarlanmıştır.
Hizmetlerimiz kullanım özelliklerini artırarak, performansı iyileştirerek ve çözümün yatırım getirisini optimize ederek verimlilik ve tedaviyi buluşturmak üzere tasarlanmıştır.

Normal Sol Kalp Katateri 5 KlikCentricity™ Services

Sektördeki çalkantılar arasında sağlık kuruluşlarının üzerindeki verimlilik baskısı her geçen gün artmaktadır. Hastalara ihtiyaç duydukları bakım hizmetini sunarken piyasanın talep ettiği verimliliği sağlamanın tek yolu, her aracı olabildiğince etkili kullanabilmektir.

GE Healthcare Professional Services kullanışlılığı arttırarak, performansı iyileştirerek ve çözümün yatırım getirisini optimize ederek verimlilik ile sağlık hizmetlerini aynı noktada buluşturmak üzere tasarlanmıştır.

Yapılandırılmış ama esnek 
Müşterilerimizin başarı tanımını tam olarak anlamakla başlayıp müşterimize göre esnek şekilde tasarlanan yapılandırılmış hizmetleri başlatır, planlar, yürütür, izler ve tamamlarız; bu şekilde hastalarına daha etkili ve maliyet açısından verimli şekillerde daha yüksek kalitede tedavi sağlamalarına yardımcı oluruz.

Benzersiz yaklaşım 
Professional Services ekipleri sağlık kuruluşu ve hastalarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uzmanlık, deneyim ve kişiliklerine göre dikkatli bir şekilde oluşturulur. Proje Yöneticisi, müşterilerinin yeni sistemlerinden mümkün olduğunca hızlı ve etkili şekilde yararlanması için gerekliği bulduğu her şeyi yapma gücüne sahiptir.

Yönetim titizliği 
Yönetim titizliğini sektördeki en iyi uygulamaların en üst katmanına yerleştirerek çıktıları tanımlama, risk değerlendirme ve yönetimi, sorunları takip etme, iletişimi kolaylaştırma ve değişimi yönlendirme konularında daha da iyi bir iş çıkarıyoruz. GE, sahip olduğu yüksek iş zekasıyla tanınır. Bu zekayı burada uygulamak bir alışkanlığın devamı gibidir.

Başarıyı öngörme 
Binlerce sistem kurma deneyimimiz sayesinde süreç boyunca müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörmek için gereken bilgiye ve öngörüye sahibiz. Dönüm noktası incelemeleri, gösterge tabloları, "durum denetimleri", kalitetif skorlama, kontrol listeleri ve inceleme oturumları bize daha doğru bilgiler sağlar; böylece biz de müşterilerimizi bilgilendirebiliriz.

GE Healthcare: Sıradan bir tedarikçi değil 
Müşterilerimizin başarılı olmasına yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yalnızca yazılım çözümleri değil, aynı zamanda derin teknik uzmanlığa sahip önde gelen bir klinik kuruluşla ortaklık sunuyoruz; böylece sağlık hizmeti sağlayıcıları, hastalarına en iyi tedaviyi en uygun maliyetli yöntemlerle sunabilir. 

GE Healthcare Professional Services müşteri başarısının anahtarıdır.

Yalnızca müşterilerine hizmet eder. Bazı hizmetler, belirli ürünlerde sunulmayabilir.

Konsültasyon

Uygulama

Özelleştirme/Konfigürasyon

Eğitim

Destek

Müşteri Görüşleri

İlgili Ürünler

1. Healthcare IT Hizmetleri hakkında Ocak 2013'te GE Healthcare'in dahili Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Sistemi'nden toplandı.
2. Ağustos 2012'de Healthcare IT Hizmetleri KLAS hakkında toplandı ©KLAS Enterprises, LLC. Tüm hakları saklıdır. www.KLASresearch.com
3. Mart 2012'de Healthcare IT Hizmetleri KLAS hakkında toplandı ©KLAS Enterprises, LLC. Tüm hakları saklıdır. www.KLASresearch.com
4. Şubat 2012'de Healthcare IT Hizmetleri KLAS hakkında toplandı ©KLAS Enterprises, LLC. Tüm hakları saklıdır. www.KLASresearch.com
5. Healthcare IT Hizmetleri hakkında Ağustos 2013'te GE Healthcare'in dahili Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Sistemi'nden toplandı.
6. Haziran 2013'te Healthcare IT Hizmetleri KLAS hakkında toplandı ©KLAS Enterprises, LLC. Tüm hakları saklıdır. www.KLASresearch.com
7. Healthcare IT Hizmetleri hakkında Ocak 2013'te GE Healthcare'in dahili Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Sistemi'nden toplandı.
8. Healthcare IT Hizmetleri hakkında Aralık 2012'de GE Healthcare'in dahili Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Sistemi'nden toplandı.
9. Healthcare IT Hizmetleri hakkında Ocak 2013'te GE Healthcare'in dahili Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Sistemi'nden toplandı.
10. Healthcare IT Hizmetleri hakkında Aralık 2012'de GE Healthcare'in dahili Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Sistemi'nden toplandı.
11. Healthcare IT Hizmetleri hakkında Kasım 2012'de GE Healthcare'in dahili Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Sistemi'nden toplandı.
12. Healthcare IT Hizmetleri hakkında Nisan 2013'te GE Healthcare'in dahili Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Sistemi'nden toplandı.
13. Healthcare IT Hizmetleri hakkında Haziran 2013'te GE Healthcare'in dahili Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Sistemi'nden toplandı.
14. Healthcare IT Hizmetleri hakkında Mayıs 2013'te GE Healthcare'in dahili Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Sistemi'nden toplandı.
15. Ağustos 2012'de Healthcare IT Hizmetleri KLAS hakkında toplandı ©KLAS Enterprises, LLC. Tüm hakları saklıdır. www.KLASresearch.com
16. Healthcare IT Hizmetleri hakkında Şubat 2013'te GE Healthcare'in dahili Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Sistemi'nden toplandı.
17. Healthcare IT Hizmetleri hakkında Temmuz 2013'te GE Healthcare'in dahili Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Sistemi'nden toplandı.
18. Healthcare IT Hizmetleri hakkında Ekim 2012'de GE Healthcare'in dahili Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Sistemi'nden toplandı.