Trabeküler Kemik Skoru

Hastanın Kırık Riski Tahminini Geliştirin
Kemik Yoğunluğu Ölçümü Performansını Artırın ve Klinik Uygulamalarınıza Değer Katın
Hastanın Kırık Riski Tahminini Geliştirin
Kemik Yoğunluğu Ölçümü Performansını Artırın ve Klinik Uygulamalarınıza Değer Katın

TBS iNsight™, kırık riskinin tanımlanmasını iyileştiren yeni bir kemik yapısı değerlendirme tekniğidir.

TBS iNsight™ yazılımı mevcut DXA tarayıcılarına yüklenir. Bu basit, hızlı ve tekrarlanabilir yöntem, iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur ve kemik dokusunun tanımlanmasına dayalı olarak kırık riskini tahmin eder. Sonuç, Trabeküler Kemik Skoru olarak ifade edilir.

Rutin DXA incelemeleri sırasında elde edilen AP omurga verilerini kullanan TBS iNsight™, klinik olarak önemli bir1,2kırık riski parametresi oluşturur. Sonuç, DXA taramasında gri piksel düzeyini ve uzaysal varyasyonları değerlendiren patentli bir algoritmadan elde edilir ve kemik mineral yoğunluğundan (BMD), klinik risk faktörlerinden ve FRAX® aracından bağımsız olarak dolaylı ancak oldukça ilişkili bir kemik mikromimarisi indeksi sağlar.

Ayrıca klinik risk faktörleri, BMD ve TBS™'ye dayalı olarak FRAX® 10 yıllık kırılma olasılığı olan "TBS ile Düzeltilmiş FRAX" seçeneğini de sunuyoruz. 30.000'den fazla hastanın yer aldığı prospektif bir çalışmaya dayalı olarak oluşturulan bu özellik, 14 ülkede 17.800 kadın ve erkeğin meta analizi kullanılarak çapraz doğrulanmıştır3,4

Broşürler

Kemik Sağlığı Portföyü ve Klinik Uygulamalar Broşürüİndir
enCORE VERSİYON 18 YAZILIM PLATFORMU BROŞÜRÜİndir
Vücut Kompozisyonu Portföyü ve Klinik Uygulamalar Broşürüİndir

İlgili enCORE UYGULAMALARI

İlgili Ürünler

Kaynaklar
1. Harvey NC, Gluer CC, Binkley N, McCloskey EV, Brandi ML, Cooper C ve ark. Trabecular bone score (TBS) as a new complementary approach for osteoporosis evaluation in clinical practice. Bone. 2015;78:216-24.
2. Silva BC, Broy SB, Boutroy S, Schousboe JT, Shepherd JA, Leslie WD. Fracture Risk Prediction by Non-BMD DXA Measures: the 2015 ISCD Official Positions Part 2: Trabecular Bone Score. J Clin Densitom. 2015;18(3):309-30.
3. McCloskey EV, Oden A, Harvey NC, Leslie WD, Hans D, Johansson H ve ark. A Meta-Analysis of Trabecular Bone Score in Fracture Risk Prediction and Its Relationship to FRAX. J Bone Miner Res. 2016;31(5):940-8.
4. McCloskey EV, Oden A, Harvey NC, Leslie WD, Hans D, Johansson H ve ark. Adjusting fracture probability by trabecular bone score. Calcif Tissue Int. 2015;96(6):500-9