Referans Veritabanı

BMD ve Vücut Kompozisyonu Sonuçlarını Çoklu Referans Veritabanlarıyla Karşılaştırın. Gerektiğinde Kendi Referans Veritabanınızı Oluşturun.
BMD ve Vücut Kompozisyonu Sonuçlarını Çoklu Referans Veritabanlarıyla Karşılaştırın. Gerektiğinde Kendi Referans Veritabanınızı Oluşturun.

enCORE yazılım platformu, kemik ve vücut kompozisyonu analizi için çok sayıda referans veri seçeneği sunar. Referans veriler, kemikleri etkileyen kronik hastalıkları olmayan ve kemiklerde değişikliğe sebep olan ilaçlar almayan genel popülasyon içindeki sağlıklı ve ayakta tedavi gören kişilere dayanmaktadır.

DXA taraması tamamlandıktan sonra, ölçülen kemik minerali yoğunluğu ve vücut kompozisyonu klinisyenin görüşüne bağlı olarak bir referans popülasyonuyla karşılaştırılabilir.

Aşağıdaki iskelet bölgeleri için referans veriler sunuyoruz:

  • AP Omurga
  • Femur
  • LVA
  • Ön Kol
  • Lateral Omurga
  • Tüm Vücut
  • Pediyatrik Femur
  • Pediyatrik Omurga
  • Pediyatrik Tüm Vücut

Yazılım platformumuz, klinisyenlerin kendi özel referans verilerini oluşturmasını ve araştırmalarında kullanmasını sağlama esnekliğine sahiptir.

Broşürler

enCORE VERSİYON 18 YAZILIM PLATFORMU BROŞÜRÜİndir
Kemik Sağlığı Portföyü ve Klinik Uygulamalar Broşürüİndir
Vücut Kompozisyonu Portföyü ve Klinik Uygulamalar Broşürüİndir

İlgili enCORE UYGULAMALARI

İlgili Ürünler

Kaynaklar