Uygulama Yönetimi Aracı

Hasta veritabanınızın gücünden yararlanın. Verileri bilgiye dönüştürün.
Hasta veritabanınızın gücünden yararlanın. Verileri bilgiye dönüştürün.

enCORE yazılım platformunun bir parçası olarak sunulan Uygulama Yönetimi Aracı (PMT), binlerce hasta kaydının bulunduğu hasta veritabanınıza erişmenizi, bilgi ve raporlar oluşturmak için verilerinizi analiz etmenizi sağlayan genel amaçlı bir iş raporlama aracıdır.

PMT, bir arama sorgusu tanımlamanızı ve hasta veritabanınızdan sorgu kriterlerini karşılayan hastaların listesini oluşturmanızı sağlar.

Örneğin, iki yıl önce DXA taraması yaptırmış ve T skoru -2'den düşük olan 65 yaş üstü kadın hastaların listesini oluşturabilirsiniz.

PMT, hasta listenize ulaşmak ve tekrarlanan DXA taramasını takip etmek amacıyla posta kampanyaları yürütmeniz için size bir dizi varsayılan posta şablonu sunar.

PMT'deki tablo seçeneği tedavi, ülke, şehir, sevk eden doktor, en düşük BMD skoru ve diğer birçok parametre gibi çok sayıda seçeneğe dayalı olarak belirli bir hasta bilgileri kümesini özetlemenizi ve görüntülemenizi sağlar.

Geçmiş tablosu seçeneği, bir dönem boyunca hasta popülasyonunuzdaki BMD değerleri trendini görüntülemenizi sağlar.

Broşürler

enCORE VERSİYON 18 YAZILIM PLATFORMU BROŞÜRÜİndir
Kemik Sağlığı Portföyü ve Klinik Uygulamalar Broşürüİndir
Vücut Kompozisyonu Portföyü ve Klinik Uygulamalar Broşürüİndir

İlgili enCORE UYGULAMALARI

İlgili Ürünler

Kaynaklar