Atipik Femur Kırığı (AFF)

GE Healthcare DXA Teknolojisi ile Yeni Başlayan Atipik Femur Kırıkların Ölçümü, Görselleştirilmesi ve Trend Gösterimi
GE Healthcare DXA Teknolojisi ile Yeni Başlayan Atipik Femur Kırıkların Ölçümü, Görselleştirilmesi ve Trend Gösterimi

Lunar Prodigy ve iDXA™ DXA sistemi için Atipik Femur Kırığı uygulaması, klinisyenlere, atipik femur kırıklarının erken bulgularını teşhis etme ve değerlendirme imkanı verir.1

Atipik femur kırığı ölçümü ve analizi, hem kalitatif görsel değerlendirme hem de kantitatif ölçüm için, tüm femurun çift enerji x-ışını görüntüsünü çıkararak femur cisim lateral korteksi boyunca fokal kalınlaşma alanlarının belirlenmesini sağlar. AFF ölçümü ayrıca, kemik mineral yoğunluğu (BMD) değerlerini verir.

Yazılım, femur boyunca kortikal genişlikteki (mm) artış büyüklüğünün ölçümü olan “Beaking İndeksi” değerini verir.

AFF uygulamamız Doktorlara çeşitli avantajlar sağlar:

 

  • Femur cisim boyunca erken gagalaşmanın kantitatif ölçümü
  • Kalitatif görsel değerlendirme
  • Zaman içinde yeni başlayan AFF'lerin trendini grafiksel olarak gösterme
  • Tek bir taramada proksimal ve distal femur çekimi; varsa, hem BMD hem de AFF hesaplaması
  • Hasta popülasyonunda atipik femur kırıklarının erken belirtilerini ortaya çıkarmak için retrospektif tarama yapma imkanı

İlgili enCORE UYGULAMALARI

İlgili Ürünler

Kaynaklar
1. Choi YJ. Dual-Energy X-ray Absorptiometry: Beyond Bone Mineral Density Determination. Endocrinology and Metabolism. 2016;31(1):25-30.