CoreScan™

Hassas, tekrarlanabilir ve pratik viseral yağ (VAT) ölçümü
Hassas, tekrarlanabilir ve pratik viseral yağ (VAT) ölçümü

Milyonlarca insanı etkileyen obezite ve diğer metabolik hastalıkları etkili bir biçimde değerlendirmek için güvenilir viseral yağ ölçümlerine, doğrulanmış bir yöntemle yeniden üretilebilen sonuçlara ihtiyacınız var. Tam olarak bunu yapması için tasarlanmış olan CoreScan™, viseral yağın hassas ölçümü için hızlı ve kolay bir yol sunar.

CoreScan™ düşük dozlu, dual enerji absorpsiyometri (DXA) teknolojisi ile viseral yağ ölçen bir uygulamadır. Hastalık riskini tahmin etmenize, tedavi yaklaşımlarını değerlendirmenize ve yönetmenize, yayınlanmış araştırmalara önemli katkılarda bulunmanıza yardımcı olabilir ve tüm bunları geleneksel viseral yağ ölçüm tekniklerinden daha düşük bir dozla gerçekleştirmenizi sağlar.

CoreScan uygulaması aşağıdaki avantajları sağlar:

HASSASİYET
CoreScan™ uygulaması, DXA taraması ile hastanın tüm vücut ölçümünden elde edilen verileri kullanan özel bir algoritmaya sahiptir.

CoreScan™ BT teknolojisi ile yapılan klinik çalışmalarda doğrulanmıştır. CoreScan™, her iki cinsiyet ve çok çeşitli BMI'ler geneli dikkate alındığında BT teknolojisi ile yüksek derecede korelasyona sahip olduğunu kanıtlamıştır1, bu da onu viseral yağ miktarının belirlenmesi için uygun ve erişilebilir bir teknoloji seçeneği haline getirir.

TEKRARLANABİLİRLİK
Başarılı araştırma ve tedavi güvenilir verilerle başlar: Doğrulanmış bir yöntemle elde edilen yeniden üretilebilir sonuçlar. CoreScan™ yazılımı viseral yağ ölçümüne bir standart getirir. Kardiyo-metabolik riski tahmin etmenize, tedavi yaklaşımlarını değerlendirmenize ve yayınlanmış araştırmalara önemli katkılarda bulunmanıza yardımcı olabilir.

KULLANIŞLILIK
CoreScan™ uygulaması, doğru viseral yağ ölçümünü ulaşılabilir kılar ve klinisyenler ile araştırmacılar için yeni olanaklar ortaya çıkarır. Bireysel hastaları değerlendirmede veya büyük klinik araştırmalar gerçekleştirmede hızlı ve kolay bir yöntem sunar.

Broşürler

Kemik Sağlığı Portföyü ve Klinik Uygulamalar Broşürüİndir
CoreScan - Viseral Yağ (VAT) ve Cilt Altı Yağ Ölçüm (SAT) Broşürüİndir
enCORE VERSİYON 18 YAZILIM PLATFORMU BROŞÜRÜİndir
Vücut Kompozisyonu Portföyü ve Klinik Uygulamalar Broşürüİndir

İlgili enCORE UYGULAMALARI

İlgili Ürünler

Kaynaklar

1. Kaul S, Rothney MP, Peters DM, Wacker WK, Davis CE, Shapiro MD, Ergun DL 2012 Dual-Energy X-Ray Absorptiometry for Quantification of Visceral Fat. Obesity (Silver Spring). 2012 Jun;20(6):1313-8.