Vasküler İleri Görüntüleme

Vasküler değerlendirmelerde standardı belirler.

Kardiyovasküler koşullar ve periferik vasküler hastalıktan pulmoner vasküler hastalığa kadar tüm vasküler hastalıklar, günümüzde dünya çapında en sık görülen sağlık sorunları arasındadır. Mevcut AW programları, vasküler değerlendirme iş akışını basitleştirerek daha kapsamlı ve ayrıntılı raporlar oluşturmanıza yardımcı olur.
Vasküler değerlendirmelerde standardı belirler.

Kardiyovasküler koşullar ve periferik vasküler hastalıktan pulmoner vasküler hastalığa kadar tüm vasküler hastalıklar, günümüzde dünya çapında en sık görülen sağlık sorunları arasındadır. Mevcut AW programları, vasküler değerlendirme iş akışını basitleştirerek daha kapsamlı ve ayrıntılı raporlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Klinik Alana Göre Daha Fazla Görüntüleme Yazılımı Bulun