RT İleri Görüntüleme

Daha doğru radyoterapi uygulaması.

Her tanısal görüntüleme modalitesi belirli anatomik veya fizyolojik anomalileri ortaya çıkarır. Hasta için olumlu sonuçlar almanın temelinde radyasyon tedavisinin doğru bir şekilde uygulanması bulunur. AW, tedavi planlamasına yardımcı olabilecek bilgiler sağlamanıza imkan tanıyan, birden fazla modalitenin sonuçlarını birleştiren programlar sunar.

Modaliteye Göre Daha Fazla Görüntüleme Yazılımı Bulun