TAVI Analizleri

Transkateter aort kapak implantasyonu için otomatik segmentasyon ve prosedür öncesi planlama yazılımı.
Transkateter aort kapak implantasyonu için otomatik segmentasyon ve prosedür öncesi planlama yazılımı.

Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) veya Transkateter Aort Kapak Değişimi (TAVR), şiddetli aort stenozu olan belirli hastalara yönelik prosedürlerdir. TAVI Analysis; Advantage Workstation (AW) ve AW Server platformları için bir post proses yazılım paketidir. TAVI/TAVR prosedürlerinde boyutlandırma, planlama ve görüntüleme yapmak için kullanılan bir planlama aracıdır. TAVI Analysis, uygun erişim yollarının değerlendirilmesine yardımcı olmak için kılavuzlu bir iş akışı ve yarı otomatik araçlar sağlar ve girişimsel prosedür ile doğrudan iletişim kurabilir.

Önemli Noktalar

  • Kalsifiye alanları vurgulamak için görüntülenen otomatik Aort segmentasyonu

  • Aort kapak düzlemine otomatik yönlendirme

  • Kapak ölçümleri için kılavuzlu iş akışı

  • Subklaviyan ve femoral arterlere kadar merkez hattını hızlı izleme

  • Girişimsel prosedüre bağlantı

Özellikler

Sistem Gereksinimleri

Kullanım Amacı

İlgili İçerik

TAVI Analysis Ürün Kataloğu

İndir