Smartscore 4.0

Kardiyak kalsiyum plak yükünü anında saptayan, nitel olarak değerlendiren ve puanlayan ileri görüntüleme yazılımı. Anında.
Kardiyak kalsiyum plak yükünü anında saptayan, nitel olarak değerlendiren ve puanlayan ileri görüntüleme yazılımı. Anında.

Günümüzde kardiyovasküler hastalıklar, dünyadaki en yaygın sağlık sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Birçok durumda olduğu gibi, erken teşhis ve hasta risk değerlendirmesi, uzun vadeli olumsuz etkilerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için hayati önem taşımaktadır. Ancak bu hastalığa ilişkin birçok vaka, hastada semptomlar ortaya çıkana kadar teşhis edilememektedir. Risk değerlendirmesine yönelik alışılagelmiş prosedürler yüksek maliyetli, zaman alıcı ve rahatsız edici olabilir. Erişilebilir, hasta dostu bir risk değerlendirme yöntemi, klinisyenlerin hastaları için ciddi kardiyak olaylara yönelik ihtimalleri azaltabilecek bir rejim tasarlamasına yardımcı olabilir.

SmartScore 4.0, BT taramasından elde edilen bölgesel ve global koroner arter kalsifikasyonunun varlığını belirlemek ve daha sonra da sonuçları ölçüp puanlamak için tasarlanmıştır. Puanlar, standart bir Agatston/Janowitz (AJ) yöntemi kullanılarak hesaplanabilir. Puan, bir hastanın kişisel bilgileriyle ilişkilendirildiğinde, hastanın koroner arter hastalığına yakalanma riski konusunda bir tahmin verebilir.

Önemli Noktalar

  • Alışılagelmiş değerlendirme prosedürlerine invazif olmayan bir alternatif.
  • Puan, hastanın popülasyona göre taşıdığı riski belirlemek için yaş bazında çalışma grubuyla ilişkilendirilebilir.
  • Koroner arter duvarı kalsiyum plak birikimi hakkında bilgiler sağlar.
  • Kalsiyumu otomatik olarak saptar ve yeşil renkle vurgular.
  • Hasta demografilerini BT tarayıcıdan doğrudan SmartScore programı ağına aktararak iş akışını kolaylaştırır.
  • Free Hand Trace (Serbest İz), belirli ROI'lerin ana hatlarını belirlemenize olanak tanır.
ileri görüntüleme smartscore 4.0.

Özellikler

Sistem Gereksinimleri

Kullanım Amacı

İlgili İçerik

SmartScore 4.0 Ürün Kataloğu

İndir

Modaliteye Göre Daha Fazla Görüntüleme Yazılımı Bulun

Klinik Alana Göre Daha Fazla Görüntüleme Yazılımı Bulun

İlgili