Hepatic VCAR*

Derin öğrenmeye dayalı otomatik BT Karaciğer segmentasyonu

Derin öğrenmeye dayalı otomatik BT Karaciğer segmentasyonu


Karaciğeri segmentlere ayırmanın hızlı ve yeniden oluşturulabilir yolu

Hepatic VCAR karaciğerin, lezyonlarının ve damar yapısının otomatik segmentasyonunu ve değerlendirmesini sağlar; bu da etkili ve tutarlı bir iş akışı sağlamaya yardımcı olur.

BT Karaciğer Volümetrisi

BT KARACİĞER volümetrisindeki zorluk

Hepatic VCAR*

Derin öğrenmeye dayalı otomatik
BT Karaciğer segmentasyonu

Aşağıdakilere sahip eksiksiz iş akışı çözümü:

Yardımcı Materyaller

İzleyin

Hepatic VCAR Videosu

İlgili

* Tüm bölgelerde satışa sunulmamıştır.

 1. Byass, P. The global burden of liver disease: a challenge for methods and for public health. BMC Med. 2014; 12: 159.
 2. Golse, N. Should We Have Blind Faith in Liver Volumetry? SurgicalCase Reports doi: 10.31487/j.SCR.2019.01.003.
 3. Gotra, A. Liver segmentation: indications, techniques and future directions. Insights Imaging (2017) 8:377–392.
 4. Favelier, S. Anatomy of liver arteries for interventional radiology. Diagnostic and Interventional Imaging (2015) 96, 537- 546.
 5. Suzuki, K. Quantitative Radiology: Automated CT Liver Volumetry Compared With Interactive Volumetry and Manual Volumetry. AJR:197, Ekim 2011.
 6. Lodewick, TM. Fast and accurate liver volumetry prior to hepatectomy. International Hepato-Pancreato-Biliary Association, HPB 2016, 18, 764–772.
 7. Golse. N. Should We Have Blind Faith in Liver Volumetry? SURGICAL CASE REPORTS | ISSN 2613-5965.
 8. Yayınlanmamış veriler (GE şirket içi belgesi).
 9. Timing performance based on Z440 hardware.
 10. Clinical evaluation of Hepatic VCAR, GE internal document.
 11. IARC database of 2018.
 12. JAMA Oncol. 2017;3(12):1683-1691. doi:10.1001/jamaoncol.2017.3055, 5 Ekim 2017'de çevrimiçi olarak yayımlanmıştır. 14 Aralık 2017'de revize edilmiştir.