FastStroke

FastStroke, inme tetkiki görüntülerinin sıra dışı bir esneklik, sadelik ve performansla incelenmesi için kapsamlı bir iş akışı çözümü sağlar. Tarama uygulamalarınıza akıllı şekilde adapte olan ve tüm görüntülerinizi eş zamanlı olarak incelemenize ve bunlara post-proses uygulamanıza imkân tanıyan verimlilik için geliştirilmiş bir yaklaşımdır.
FastStroke, inme tetkiki görüntülerinin sıra dışı bir esneklik, sadelik ve performansla incelenmesi için kapsamlı bir iş akışı çözümü sağlar. Tarama uygulamalarınıza akıllı şekilde adapte olan ve tüm görüntülerinizi eş zamanlı olarak incelemenize ve bunlara post-proses uygulamanıza imkân tanıyan verimlilik için geliştirilmiş bir yaklaşımdır.

Uygulama, tüm tarama serilerinin hızlı şekilde yüklenmesine ve klinik alakaya göre organize edilmesine imkân tanır. Bu seriler, verimli şekilde ve yüksek güven ile incelenebilecek şekilde senkronize edilir ve görüntülenir.

FastStroke, ayrıca kollateral damarların zamanlamasını mCTA serileri aracılığıyla görüntülemeye yardımcı olan ColorViz uygulamasını sunar. FastStroke, iş akışının bir parçası olarak otomatik nöro-perfüzyon analizi sağlamak üzere CT Perfusion 4D ile tam entegrasyon içerir.

Özellikler

Sistem Gereksinimleri

Kullanım Amacı

Modaliteye Göre Daha Fazla Görüntüleme Yazılımı Bulun

Klinik Alana Göre Daha Fazla Görüntüleme Yazılımı Bulun