CardIQ Fusion

Kardiyak fizyolojik ve anatomik bilgilerin gözlerinizin önünde birleşimi.
Kardiyak fizyolojik ve anatomik bilgilerin gözlerinizin önünde birleşimi.

Koroner arter hastalığı günümüzde dünyanın önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir. CAD popülasyonunda sol ventrikül fonksiyonuna bağlı işlev kaybı olan hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Fizyolojik görüntülemedeki gelişmelere paralel olarak BT teknolojisi anatomik bilgileri kullanarak CAD'nin belirlenmesine yönelik non-invazif bir değerlendirme sunmayı amaçlamıştır.

CardIQ Fusion

Koroner BT anjiyografisinden elde edilen klinik bulguların ve PET veya SPECT sisteminde gerçekleştirilen fizyolojik tetkikin entegrasyonu, tanı ve tedavi için değerli bir unsur olan non-invazif koroner arter değerlendirmesini sunmaktadır.

CardIQ Fusion* sorunlu koroner arterlerin kapsamını analiz etmenize ve ölçmenize yardımcı olmak için size 2D, 3D veya reformatlı protokoller sunar. CardIQ Fusion ile stres ve dinlenme koşulları altında SPECT ve PET fizyolojik perfüzyon ve viabilite verilerini görüntüleyebilirsiniz. Anatomik ve fizyolojik verileri birleştirilmiş 2D ve 3D görüntülerde kombine etmenize olanak tanır.

Önemli Noktalar

  • Kapsamlı kalp değerlendirmesi için tek ziyarette hızlı PET/BT incelemesi
  • Eş zamanlı anatomi ve fizyoloji değerlendirmesi için zamandan tasarruf eden kullanımı kolay bir araç
  • Tanısal bir koroner arteriograma hasta dostu ve daha az invazif bir alternatif

Özellikler

Sistem Gereksinimleri

Kullanım Amacı

İlgili İçerik

CardIQ Fusion Ürün Kataloğu

İndir

Modaliteye Göre Daha Fazla Görüntüleme Yazılımı Bulun

Klinik Alana Göre Daha Fazla Görüntüleme Yazılımı Bulun

İlgili