CardiacVX

Özel kardiyak görüntüleme, analizi ve raporlama.
Özel kardiyak görüntüleme, analizi ve raporlama.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tetkikleri sırasında gözlemlenen kardiyak işlevleri nicel ve nitel olarak değerlendirme, özetleme ve raporlama, etkili kardiyak tedavi protokolleri tasarlamak için çok önemlidir. MR incelemeleri sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlarınızda mümkün olduğunca çok sayıda ilgili bilgi bulunması da iş akışınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Tek bir istasyondan temel kardiyak parametrelerin analizini sağlayan bir yazılım programı, ilgili doktorlara sunulan raporlarınızın daha kapsamlı olmasına ve biriminizdeki iş akışının kolaylaştırılmasına yardımcı olur.

Temel kardiyak parametrelerin verimli analizini sağlayan GE Healthcare CardiacVX, daha kapsamlı raporlar ve kolaylaştırılmış bir iş akışı sağlar.

ries-do-not-clone-advanced-visualization-applications-cardiacvx-aw-cardiac-vs_overview_jpg

CardiacVX; MR görüntülerini, inceleme ve raporlama için bir dizi yeniden oluşturulabilir araç kullanabileceğiniz AW Workstation’a içe aktarabilmenizi sağlar. CardiacVX, çoklu tetkiklere ve görüntülemeyi kolaylaştırmak için cine modunda görüntülenebilecek çok kesitli, çok fazlı görüntülere erişebilmenizi sağlar. Programın rapor giriş arayüzü, bir görüntüleme incelemesinin klinik raporlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlamanızı sağlayan ölçüm araçları içerir.

Önemli Noktalar

  • Kardiyak işlev analizi, strok hacmi ve ejeksiyon fraksiyonu gibi kardiyak parametrelerin ölçümünü ve analizini sağlar.
  • Akış analizi
  • Süreç analizi
  • StarMap analizi

Özellikler

Sistem Gereksinimleri

Kullanım Amacı

İlgili İçerik

Cardiac VX Ürün Kataloğu

İndir

Modaliteye Göre Daha Fazla Görüntüleme Yazılımı Bulun

Klinik Alana Göre Daha Fazla Görüntüleme Yazılımı Bulun

İlgili