Autobone & VesselIQ Xpress

Rutin BT anjiyografi incelemelerinin hızlı ve rutin analizleri ve basitleştirilmiş tetkikleri.
Rutin BT anjiyografi incelemelerinin hızlı ve rutin analizleri ve basitleştirilmiş tetkikleri.

Periferik vasküler hastalığın (PVD) tanılanması için çeşitli klinik araçlar kullanılsa da, terapi planlamasına yönelik bilgilerin toplanması için Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi (CTA) tercih edilen modalite haline gelmiştir. CTA'nın avantajlarından biri, daha kapsamlı değerlendirme için vasküler ve vasküler olmayan anatominin yanı sıra 3D bilgiler de göstermesidir. CTA ayrıca, MRA değerlendirmesinin seçenekler arasında bulunmadığı, periferik erişimi olmayan veya sınırlı olan hastalar ve stent takılı hastalar için kullanışlıdır. Bu tetkiklerden sağlanan verilerin kapsamlı olarak analiz edilmesi önemli bir zaman yatırımı gerektirir. Bu nedenle, değerlendirme sürecini hızlandıracak bir araca ihtiyaç vardır.

Autobone ile VesselIQ; stenoz analizi, trombus, stent öncesi ve sonrası planlama prosedürleri ve damar kıvrımlılığına yönelik yönlü görüntüleme dahil BT anjiyografik verilerin analiz edilmesinde kullanılan, kolay erişilebilir ve kullanıcı dostu araçlar sağlar. Bu uygulamaların sağladığı görüntüleme, ölçüm ve toplu filme alma/arşivleme özellikleri, daha kolay ve verimli bir iş akışını sürdürmenize yardımcı olur.

Önemli Noktalar

  • Baş, boyun ve diğer anatomi için tıklama yapmadan kemik segmentasyonu.
  • Tüm vaskülatür için otomatik, gerçek zamanlı, hızlı izleme.
  • Otomatik damar etiketleme ile aortun ve iliakların otomatik tespiti.
  • Bir veya iki tıkla herhangi bir 3D veya reformat görüntüden damar analizi gerçekleştirme.
  • Zaman içinde ölçümler ve karşılaştırmalar ile trombus tespiti.
Autobone ve VesselIQ Xpress

Özellikler

Sistem Gereksinimleri

Kullanım Amacı

İlgili İçerik

Autobone & VessellQ Xpress CT Datasheet

İndir

Modaliteye Göre Daha Fazla Görüntüleme Yazılımı Bulun

Klinik Alana Göre Daha Fazla Görüntüleme Yazılımı Bulun